Trefl Proxima
Kraków

Trefl Proxima Kraków SA

Firma spółki: Trefl Proxima Kraków Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Wygoda 5, 31-106 Kraków
Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000298251
NIP: 9581601319
REGON: 220554857
Kapitał akcyjny: 125 000 zł
Kapitał akcyjny wpłacony: 125 000 zł

Scroll to Top